Partner

  • Universität Flensburg
  • TPC – Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster
  • Stadt Flensburg
  • Programrådet for Kierkegaard 2013
  • Phänomenta e.V.

Sponsoren

  • KulturDialog
  • Interreg4A Syddanmark-Schleswig K.E.R.N.
  • Fördergesellschaft der Universität Flensburg e.V.
  • Georg Brandes-Gesellschaft e.V.